SMART MANAGEMENT, S.L., és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2702, Foli 215, Secció Societat, Fulla Num T44479296, amb CIF B55579296. Aquesta empresa és propietària del nom de domini smart-management.es

El domicili social de SMART MANAGEMENT, S.L. és:

Rambla Nova 69, 4a planta,
43003 Tarragona.
Tel.: +34 977 24 25 17
Email: info@smart-management.es

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que ho utilitzarà conforme al present avís legal i les Condicions Particulars de certs serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

SMART MANAGEMENT, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Propietat intel·lectual i industrial

© 2012, SMART MANAGEMENT, S.L., smart-management.es. Tots els drets reservats.

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació sense l’expressa autorització per escrit de SMART MANAGEMENT, S.L.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

SMART MANAGEMENT, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, a qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, SMART MANAGEMENT, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar SMART MANAGEMENT, S.L. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.

SMART MANAGEMENT, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

SMART MANAGEMENT, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i SMART MANAGEMENT, S.L. es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i SMART MANAGEMENT, S.L., tots dos se sotmeten als Jutges i Tribunals de Tarragona, Espanya.